България – Наследствена пенсия

Тук ще намерите информация за пенсиите и добавките, които получавате като наследник.

Описали сме:

 • Еднократна помощ при смърт на осигурен член от семейството;
 • Наследствена пенсия;
 • Добавка от пенсия на починал съпруг/съпруга.

Кога мога да получа обезщетения?

Право на еднократна помощ при смърт на осигурен член от семейството имат съпруг/а, децата и родителите на починалия. Еднократната помощ може да бъде поискана в срок от 3 години. Срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта.

При смърт на осигурено лице или пенсионер, неговото семейство има право и на част от неговата пенсия. Тя може да е получавана приживе или тази, която починалият би получил. Нарича се наследствена пенсия. Членовете на семейството, които могат да получават наследствена пенсия са децата, съпругът или съпругата и родителите на починалия.

Добавката от пенсия или пенсии, която се полага на преживелия съпруг/а е различна от наследствената пенсия. Тази добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Еднократна помощ при смърт се полага на семейството на починалото лице, което е било осигурено към датата на смъртта си, без значение за кои рискове. Правото на еднократна помощ е на съпруга/та, децата и родителите. Те могат да получат еднократната помощ независимо дали са пенсионери, ученици или студенти, или работят. Няма значение и дали са осигурени. Родителите на починалия човек имат право на тази помощ независимо дали са били издържани от него или не.

Наследствена пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруг/ата на починалия.

Децата имат право на тази пенсия:

 • Докато навършат 18 години;
 • Ако учат – до навършване на 26 години;
 • Ако са инвалидизирани преди навършване на 18 години (или на 26 години, ако са студенти), правото на наследствена пенсия се запазва;
 • Децата родени в брака, осиновени или извънбрачните деца.

Децата трябва да удостоверят, че учат в началото на всяка учебна година. Това удостоверение се издава от учебното заведение. Право на пенсия имате независимо дали учите в България или в чужбина. Ако се налага да прекъснете обучението си заради заболяване, бременност и отглеждане на малко дете, запазвате правото си на пенсия когато спазите правилата на съответното учебно заведение. Пенсията ще се изплаща за общо две години на прекъснато обучение.

Съпрузите имат право на наследствена пенсия 5 години по-рано от необходимата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако преживелият съпруг е неработоспособен, наследствената пенсия се изплаща независимо от възрастта.

Родителите на починалото лице имат право на наследствена пенсия ако са навършили възрастта за пенсия, но не я получават. Ако човекът е починал по време на наборна военна служба или по време на военна служба в операции или мисия в чужбина, родителите имат право на наследствена пенсия независимо от възрастта си и заедно с личната си пенсия.

Наборната военна служба беше отменена в България през 2008 г.

Добавката от пенсията или пенсиите на починал съпруг се изплаща на пенсионери – съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.

Ако починалият не получава пенсия, добавката се определя от пенсиите, които е трябвало да получава ако беше жив.

Ако получавате наследствена пенсия, нямате право на тази добавка.

страницата на НОИ.

Още по темата

Условия за придобиване право на пенсии за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2022 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст…

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 1. Здравейте… Подадох документи за наследствена пенсия от починалия ми съпруг. Той получаваш тавана на пенсиите. Моята евентуална наследствена пенсия ще се изчисли върху получаваната от него сума (тавана) или върху реалната му пенсия?. Предполагам, че несправедливостта ще продължи и след смъртта му.

 2. I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Let’s discuss it. Write to me in PM, we will communicate.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Nekultsy Ivan sharing hosting

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial